حراج واقعی! برای دریافت کتاب الکترونیکی رایگان با 25 دستور العمل برتر ما.

نیروی خدماتی

02188500167

نیروی خدماتی

نیروی خدماتی و اهمیت آن

با توجه به نبود زمان کافی،شاغل بودن اعضای خانواده،تمرکز در تربیت فرزندان و …. گاها انجام امورمنزل به صورت کامل و مستمر از عهده افراد خارج می شود.اما همواره نظافت و پاکیزگی منزل و آشپزی برای افراد از اهمیت زیادی برخوردار است. نیروی خدماتی بهترین گزینه برای انجام امور روزمره ی منزل می باشد.

ما در مرکز پرستاری با گردآوری مجموعه  ای از نیروهای خدماتی با سابقه کار و با رعایت اصول کامل بهداشتی و نظافتی در خدمت تمامی مشترکین هستیم. ضمنا نیروهای خدماتی هم برای منازل و هم برای شرکت ها،موسسات،مغازه ها و مجالس و …. می باشند. همچنین از نیروهای خدماتی می  توان به صورت موقت(برای یک یا چند روز،سه روز در هفته و …)نیز استفاده کرد.

مشترکین بعد از تماس با مرکز و ارتباط با کارشناسان ما می توانند با توجه به ویژگی های مورد نظر خود با چند نیروی خدماتی به صورت رایگان مصاحبه تلفنی و بعد از تایید مصاحبه حضوری داشته باشند. و در ادامه هر کدام از نیروهای خدماتی انتخاب شد چند روز به صورت آزمایشی در منزل مشغول به کار شده تا نحوه ی کار ایشان نیز مورد تایید قرار گیرد.

شما می توانید با اولین تماس،به صورت رایگان در مورد اعزام نیروی خدماتی با ما مشاوره نموده و بهترین انتخاب را داشته باشید.

Call Now Button